مجموعه تجهیزات آزمایشهای سه محوری خاک

/مجموعه تجهیزات آزمایشهای سه محوری خاک
مجموعه تجهیزات آزمایشهای سه محوری خاک 2019-01-19T22:26:46+03:30

آزمایش سه محوری خاک

یکی از روش‌های متداول برای اندازه‌گیری خواص مکانیکی خاک، استفاده از «آزمایش برش سه محوری» (Triaxial Shear Test) است.

این آزمایش به سه نحو انجام می گیرد:

الف: درحالت تحکیم یافته زهکشی شده (CD)

ب: درحالت تحکیم یافته زهکشی نشده(CU)

ج: درحالت تحکیم نیافته زهکشی نشده(UU)

استانداردهای آزمایش سه محوری خاک

  • ASTM D7181-11: Standard Test Method for Consolidated Drained Triaxial Compression Test for Soils
  • ASTM D4767-11 (2011): Standard Test Method for Consolidated Undrained Triaxial Compression Test for Cohesive Soils
  • ASTM D2850-03a (2007): Standard Test Method for Unconsolidated-Undrained Triaxial Compression Test on Cohesive Soils
  • BS 1377-8:1990 Part 8: Shear strength tests (effective stress)Triaxial Compression Test
  • ISO/TS 17892-8:2004 Geotechnical investigation and testing—Laboratory testing of soil—Part 8: Unconsolidated undrained triaxial test
  • ISO/TS 17892-9:2004 Geotechnical investigation and testing—Laboratory testing of soil—Part 9: Consolidated triaxial compression tests on water-saturated soils

اطلاعات مجموعه تجهیزات آزمایش سه محوری خاک ساخت شرکت تدبیر صنعت

تیپ استاندارد 20KN

تجهیزات تیپ 20KN پایه

جک بارگذاری
جک بارگذاری اسکرو SLJ202-SAB20 ۱
اندازه گیری و مانیتورینگ
Load Cell 20KN ۱
جابجایی انکدر افزایشی ۱
مانیتورینگ Soft Ware ۱
ثبت اطلاعات Data Logger ۱
اندازه گیری حجم مایع SBU103 ۱
تامین فشار
تامین فشار هیدرواستاتیک HPC104 ۱
کمپرسور هوا AIR COMP. 1
سلول نمونه
CELLΦ50-Φ38 STC105 ۱
PEDESTALΦ38 P3A105 ۱
TOPCAPΦ38 C3A105 ۱
آماده سازی نمونه SPA922 X
لوازم جانبی
تیوپ لاستیکی HPC104 BLADDER X
میکرومتر آنالوگ MICRO METER X
کنترل توازی قاب تراز X

تیپ جنرال 20KN

تجهیزات کامل تیپ 20KN
جک بارگذاری
جک بارگذاری اسکرو SLJ202-SAB20 ۱
اندازه گیری و مانیتورینگ
Load Cell 20KN ۱
فشار آب SMU106 ۱
جابجایی انکدر افزایشی ۱
مانیتورینگ Soft Ware ۱
ثبت اطلاعات Data Logger ۱
اندازه گیری حجم مایع DBU103 X
اندازه گیری حجم مایع SBU103 ۱
تامین فشار
تامین فشار هیدرواستاتیک HPC104 2
کمپرسور هوا AIR COMP. 1
جداسازی هوا از آب
واحد جداسازی DAW108 ۱
پمپوکیوم VACUUM PUMP ۱
فیلتر ورودی پمپ FILTER ۱
سلول نمونه
CELLΦ50-Φ38 STC105 ۱
PEDESTALΦ38 P3A105 ۱
TOPCAPΦ38 C3A105 ۱
آماده سازی نمونه SPA922 X
لوازم جانبی
میز کار ترولی DSK901 X
میز آکاردئونی DSK902 X
تیوپ لاستیکی HPC104 BLADDER X
میکرومتر آنالوگ MICRO METER X
کنترل توازی قاب تراز X
گیج فشار استاندارد 0-10 BAR X
فیلتر هوای ورودی به HPC X
پرشر ترنسمیتر 0-10 BAR X

تیپ جنرال 50KN

تجهیزات تیپ 50KN
جک بارگذاری
جک بارگذاری اسکرو SLJ202-SAD50 ۱
اندازه گیری و مانیتورینگ
Load Cell 50KN ۱
فشار آب SMU106 ۱
جابجایی انکدر افزایشی ۱
مانیتورینگ Soft Ware ۱
ثبت اطلاعات Data Logger ۱
اندازه گیری حجم مایع DBU103 ۱
اندازه گیری حجم مایع SBU103 X
تامین فشار
تامین فشار هیدرواستاتیک HPC104 2
کمپرسور هوا AIR COMP. 1
جداسازی هوا از آب
واحد جداسازی DAW108 ۱
پمپ وکیوم VACUUM PUMP ۱
فیلتر ورودی پمپ FILTER ۱
سلول نمونه
CELLΦ50-Φ38 STC105 ۱
PEDESTALΦ38 P3A105 ۱
TOPCAPΦ38 C3A105 ۱
آماده سازی نمونه SPA922 X
لوازم جانبی
میز ترولی DSK901 X
میز آکاردئونی DSK902 X
تیوپ لاستیکی HPC104 BLADDER X
میکرومتر آنالوگ MICRO METER X
کنترل توازی قاب تراز X
گیج فشار استاندارد 0-10 BAR X
فیلتر هوای ورودی به HPC X
پرشر ترنسمیتر 0-10 BAR X

 

شرکت فنی مهندسی تدبیر صنعت از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را در حوزه اتوماسیون و هوشمندسازی  ماشین آلات صنعتی آغاز کرده و پس از ثبت رسمی و کسب تجربه کافی از سال ۱۳۹4 به اتوماسیون  ماشینهای آزمایشگاهی و پس از آن (۱۳۹۵)  به بخش طراحی و ساخت ماشین آلات ویژه ی آزمونهای صنعتی ورود کرده است. هم اکنون تیپ دوم از ماشین آزمایش سه محوری خاک را بعنوان یکی از مدرنترین جکهای بارگذاری، همتراز با شرکتهای بزرگ اروپایی ،جهت عرضه به آزمایشگاهها و پژوهشگاههای مکانیک خاک آماده نموده است.

کارهای اخیر

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی: اصفهان – بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان – شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان – ساختمان امید – واحد ۲۰۲

Phone: ۳۳۸۶۵۳۵۵- ۳۳۸۶۵۴۵۵ داخلی ۱۳۵۷ - 1335

Mobile: 0913-9605576

Fax: فکس : ۳۳۹۳۱۲۶۵ -۰۳۱

Web: tadbirsanatco.ir nb n